นำเทคโนโลยีสู่การตลาดแบบ Data-Driven Marketing

 • Post author:
 • Post category:Blog

เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับการ นำเทคโนโลยีสู่การตลาด และวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบ Data-Driven Marketing เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีก่อน วันนี้เราจะมาทำในการเปลี่ยนข้อมูลหรือการอินไซด์ข้อมูล การหาประวัติหรือตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าต่างๆในการประกอบธุรกิจของเขา ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในอนาคตที่สามารถสร้างประโยชน์ในการขายสินค้ามากมาย และมันเป็นกลยุทธ์อะไรบ้างเราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ นำเทคโนโลยีสู่การตลาด การสร้างข้อมูลประสบการณ์ของลูกค้า วิธีนี้กำลังเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าเราให้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการที่เราดึงดูดลูกค้ามาให้เป็นลูกค้าสินค้าของเรา เนื่องจากเราใช้ข้อมูลในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอายุ เพศ รายได้ การศึกษารวมไปถึงความน่าสนใจของลูกค้า การเก็บประวัติการซื้อขายต่างๆบนโลกออนไลน์ ไม่เว้นแต่การทำกิจกรรม ที่เราจะต้องได้ข้อมูลของลูกค้ามาอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตในการขายสินค้าของเราและเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าในการขายสินค้าในอนาคต การเชื่อมต่อหลายช่องทาง แน่นอนว่าเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการดูแลระบบและปรับปรุงระบบให้เข้ากับลูกค้า เป็นการเชื่อมต่อเรากับลูกค้าให้สามารถติดต่อกันได้แบบการเข้าถึงที่เรียกกันว่า Data-Driven Marketing มันจะทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าของเราและเราเข้าใจลูกค้าจะต้องการอะไร แล้วจะทำให้เราเกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย…

Continue Readingนำเทคโนโลยีสู่การตลาดแบบ Data-Driven Marketing

มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

 • Post author:
 • Post category:Blog

ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามการตลาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆ จากที่ผ่านมาเรามีการทำการตลาดทางด้านออนไลน์มากขึ้นเรียกว่าดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นการทำการตลาดผ่านแพล็ตฟอร์มดิจิตัลทั้งหลาย  แต่ในขณะนี้การตลาดออนไลน์มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็น มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี หรือเรียกสั้นๆว่ามาร์เทค ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นจากเดิม นักการตลาดจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่และต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติม ไม่ใช่เพียงการแนะนำวิธีการและกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีและการนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ได้นั่นเอง ซึ่งมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนั้นเป็นการรวมกันของการตลาด เทคโนโลยี และข้อมูล  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเร่งความเร็วในการตอบสนองของผู้บริโภคและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการได้ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีมีรายละเอียดอย่างไรและสามารถช่วยแบรนด์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้างตามเรามาดูกันเลย มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี ครอบคลุมเรื่องของธุรกิจและการขายอย่างไรบ้าง มาเทคนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางด้านการตลาด จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงการทำธุรกิจ ไปสู่การสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่ถูกนำมาใช้นั้นก็เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจก็คือเรื่องของโฆษณาและจัดทำโปรโมชั่น รูปแบบของการทำโฆษณาจะหลากหลายมากกว่าในอดีต เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลายช่องทางมาก นอกจากนี้ยังต้อง create คอนเทนท์ที่สามารถให้คุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จึงจะสร้างความน่าสนใจและประทับใจให้กับลูกค้าได้  สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และโซเชียลต่างๆนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากการติดต่อสื่อสารไปสู่ลูกค้าแล้วเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างมาก โดยสามารถจัดการในเรื่องของข้อมูลที่มีมากขึ้นจากในอดีตได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้น อาชีพใหม่ในอนาคต มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์ ในส่วนของนักการตลาดในอนาคตนั้นนอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคและกลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาดแล้ว ยังต้องมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตามที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในอนาคตอาจมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง โดยผู้ที่จะมาทำตำแหน่งนี้ได้นอกจากความรู้ในส่วนสำคัญอย่างเรื่องของการตลาดและเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวหรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สามารถอธิบายให้เข้าใจตรงกันกับคนในองค์กรและเวลาสื่อสารกับลูกค้าได้  ซึ่งงานนี้เสมือนเป็นการควบรวมของแผนกมาร์เก็ตติ้งและแผนกไอทีเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่านั่นคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และต้องมีแพสชันในการสร้างจินตนาการด้านการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถนำเสนอได้อย่างแตกต่างและน่าสนใจบนแพล็ตฟอร์มดิจิตัลต่างๆนั่นเอง

Continue Readingมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

การตลาดออนไลน์ จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

 • Post author:
 • Post category:Blog

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในปัจจุบันนั้นคนเริ่มใช้วิธีการโฆษณาสินค้าในโลกออนไลน์กันมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ควรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในการตลาดการทำธุรกิจต่างๆในออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่นหรือกระทั่งผู้ใหญ่ถ้ามาใช้ตลาดในโลกออนไลน์กันมากขึ้น การตลาดออนไลน์ ในปัจจุบันสามารถโฆษณาสินค้าของคุณได้ผ่านทาง platform ต่างๆมากมาย  น่าจะเป็นพวก Facebook Twitter YouTube Instagram  คุณสามารถโปรโมทสินค้าคุณได้อย่างง่ายดายจาก platform มากมายในอินเทอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ สามารถทำได้ 24 ชั่วโมง คุณสามารถโปรโมทสินค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งมันให้ความสะดวกอย่างมาก ถือว่าเป็นข้อดีที่สำคัญเลยสำหรับการทำตลาดออนไลน์ แค่ทำให้ความสามารถเข้าถึงสินค้าคุณได้อย่างง่ายดาย แล้วคุณนั้นไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านถือว่าสะดวกสบายมากการทำตลาดออนไลน์ที่มีคนโปรโมทสินค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมายระบบมันจัดการมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วสำหรับการโปรโมทสินค้าในโลกออนไลน์ ประหยัดงบประมาณในการลงทุน…

Continue Readingการตลาดออนไลน์ จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

เน็ตบ้านมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

 • Post author:
 • Post category:Blog

เน็ตบ้านมีเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก ปัจจุบันนั้นมีเน็ตบ้านที่ให้ผ่านทาง adsl หรือจะเป็นเน็ตสายเคเบิล หรือจะเป็นเน็ตในการผ่านทาง WiFi และปัจจุบันนี้มีเน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีความแรงสูงมากคือเน็ตไฟเบอร์ กำลังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ต้องบอกเลยว่าเน็ตในสมัยก่อนนั้นที่เริ่มแรกมีความเร็วอยู่ที่ 56k เป็นยุคที่ใช้โมเดมที่ใช้การต่อแบบสายโทรศัพท์ เน็ตบ้านมีเทคโนโลยี adsl โดยเมื่อก่อนเน็ตบ้านใช้ adsl โดยที่มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 1 MB โดยมีผู้พัฒนาให้บริการหลายเจ้า ต้องบอกเลยว่าเกิดการแข่งขันจึงทำให้ผู้บริโภคนั้นมีเน็ตใช้ดีๆ แต่ก็ยังใช้ในการใช้สายโทรศัพท์เป็นการต่อและยังต้องใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านไปพร้อมด้วย แล้วมาหลังๆเริ่มมีการพัฒนาเป็นแบบ WiFi เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในตลาดมากที่สุดที่มาพร้อมกับโมเด็มและ Wifi เน็ตแบบไม่ต้องต่อสาย เป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบทางอากาศคล้ายๆเหมือนกับเทคโนโลยี WiFi เหมือนกันแต่สามารถส่งได้ไกลกว่า แต่การปล่อยอินเตอร์เน็ตแบบนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่แออัดจนเกินไปไม่มืดทึบ อยู่ในบริเวณที่โล่งๆ…

Continue Readingเน็ตบ้านมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5g

 • Post author:
 • Post category:Blog

เรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันนั้นสิ่งที่กำลังมาแรงแซงทุกอย่างเลย ที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยี 5g มันจะมาในรูปแบบอย่างไร และสามารถใช้งานได้ดีมากขนาดไหนและต้องบอกเลยว่า ถ้ามันเป็นไปตามคำโฆษณาแล้วเราก็ประโยชน์ของมันจะมากเอาสุดๆ ความเร็วสูง อย่างแรกเลยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีความเร็วสูงมากกว่าในระบบ 4G มากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอาจจะเป็นร้อยเท่าเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงนำให้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี ส่วนทางด้านเทคโนโลยีนำต้องบอกเลยว่า มันอาจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่าเดิมเพราะความไวของเทคโนโลยี 5g นั้นอาจจะเป็นตัวช่วยในการสั่งการหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ใช้ในการรีโมทระยะไกลเพื่อผ่าตัด สะดวก เรียกได้ว่ามันเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกสบายอย่างเห็นได้ชัด และในปีนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ 5g ที่ในปัจจุบันเริ่มมีวางขายกันหลายรุ่นแล้ว และการมาของมันนั้นเชื่อได้เลยว่าจะต้องตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างแน่นอน BETWAY88 มีการเดิมพันครบทุกวงจร ร่วมสนุกผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ(https://www.betway88.best/)

Continue Readingประโยชน์ของเทคโนโลยี 5g

ทำไมการวางแผนการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 • Post author:
 • Post category:Blog

วิธีที่คุณจะเริ่มกระทำการตลาดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คุณก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและวางกลยุทธ์เพื่อที่จะได้ทำให้ตนเองนั้น เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและแตกต่างจากธุรกิจอื่นกลยุทธ์นั้น มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เสียเวลามีลำดับมีทิศทางและตรงตามเป้าหมาย  ต้องรู้จักกลุ่มลูกค้า ถ้าคุณทำการตลาดโดยที่ไม่สนใจกลยุทธ์คุณก็จะไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่มีกลุ่มเป้าหมายมันก็กลายเป็นว่าไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการ ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจตลาดเพื่อที่จะได้ทำให้คุณได้เปรียบ และคุณต้องเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะได้เสนอขายได้อย่างถูกต้อง รับมือคู่แข่ง สิ่งใดที่จะเป็นตัวช่วยในการรับมือคู่แข่งซึ่งคุณสามารถที่จะศึกษา เพื่อหาผลลัพธ์และสุดท้ายแล้วผลจะปรากฏออกมาเองเรามีคู่แข่ง ดังนั้นคู่แข่งก็เป็นอีกที่ดึงส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะแบ่ง เราจึงจำเป็นจะต้องมีการวางกลยุทธ์ทำอย่างไร วางแผนดีตรงตามใจลูกค้า การวางแผนที่ดีนั้นมันจะเป็นตัวช่วยที่บ่งบอกว่าลูกค้าของเรานั้นคือใคร เพราะเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของเรานั้น คือใครเราสามารถที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจ เพื่อให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจ

Continue Readingทำไมการวางแผนการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บาคาร่า กับ วิธีนับแต้มที่ถูกต้อง จะต้องนับอย่างไร

บาคาร่า (Baccarat) เป็นอีกหนึ่งเกมพนันออนไลน์ที่เล่นง่าย จึงไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากจากผู้เล่นในไทยและคนต่างประเทศ ซึ่งบาคาร่าเป็นเกมที่เห็นผลได้เสียเร็ว ไม่เกิน 1 นาที ได้กำไรดี มือใหม่เล่นได้ และเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่อ่านเค้าไพ่เป็น อ่านเก่ง และชื่นชอบเกมแนวไพ่เป็นพิเศษ เนื่องจากว่าสามารถเดาได้ว่าตาถัดไปผลของการจับไพ่ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะ วิธีนับแต้มบาคาร่า - แต้ม 0 ได้แก่ ไพ่ 10, J ,K, Q - แต้ม 1 ได้แก่ ไพ่ A…

Continue Readingบาคาร่า กับ วิธีนับแต้มที่ถูกต้อง จะต้องนับอย่างไร

เคล็ดลับการเลือกเล่นเกม slot online ให้ร่ำรวย

เกมสล็อตในขณะนี้มีเยอะมากหลากหลายค่ายเกมที่คอยให้บริการแค่ผู้ที่สนใจเข้าเล่นเกมสล็อตออนไลน์นี้ทุกคน แต่ละค่ายเกมก็จะมีเกมสล็อตออนไลน์ให้รอให้บริกการเป็นหลักสิบหลักร้อยเกม รวมๆแล้วมีเกมสล็อตออนไลน์ให้คุณๆได้เลือกเข้าเล่นทั้งหมดมากยิ่งกว่าพันเกมเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละเกมก็จะมีรูปแบบ รูปภาพเครื่องหมาย คอนเซปของเกม วิธีการชนะ โบนัสพิเศษ ฟีเจอร์พิเศษ ที่แตกต่างออกไป เราจะมาแนะนำเคล็ดลับการเลือก สล็อตsa ที่เล่นแล้วรวยให้กับทุกคนกัน เลือกเกมสล็อตอย่างไรดี - ควรที่จะทำการเลือกเกมสล็อตออนไลน์ที่มีรางวัลโบนัส หรือ ฟีเจอร์พิเศษมากๆเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มค่าเงินรางวัลที่เราจะได้รับถ้าหากชนะในแต่ละครั้งที่หมุน หรือเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะสำหรับการหมุนให้เพิ่มมากขึ้น - ควรที่จะเลือกเกมสล็อตออนไลน์ที่มีตัวคูณเงินรางวัลมากๆเพราะว่าถ้าหากคุณชนะในการหมุนแต่ละครั้งแล้วคุณได้ตัวคูณเงินรางวัลที่มากๆคุณอาจจะได้กำไรเป็นพันเท่าจากเงินทุนวางเดิมพันของคุณในตานั้นๆก้เป็นไปได้ - ควรจะเลือกเกมสล็อตออนไลน์ที่มีเส้นการจ่ายเงิน หรือ payline จำนวนมากๆเข้าไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะชนะสำหรับการหมุนแต่ละครั้งจะได้มีมากเพิ่มขึ้น ซึ่งเส้นการจ่ายเงินของเกมสล็อตออนไลน์แต่ละเกมนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป มีตั้งแต่ 1…

Continue Readingเคล็ดลับการเลือกเล่นเกม slot online ให้ร่ำรวย

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันดีอย่างไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทุกวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความเร็วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มากพอสำหรับการใช้งาน เชื่อได้เลยว่ามันยังมีการพัฒนาไปจนถึงระบบ 5g ที่ต้องบอกหรือว่ามีความลับยุคล้ำสมัยและมีเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียว จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและทุกวันนี้เชื่อได้เลยว่ามีหลายคนที่กำลังรอเทคโนโลยี 5g เข้ามาถึงในประเทศไทยด้วยประสิทธิภาพและสมรรถนะความเร็วสูงของมันจึงทำให้มันเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน  วิ่งความเร็วสูงก็ยิ่งพัฒนา ทุกวันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตของเรานั้นมันมีแค่ 4 GB เท่านั้นถึงความแรงของมันนั้นมันจะมากพอ วิธีแต่ก็ยังไม่มากพอสักเท่าไหร่นัดกับพวกระบบ AI ดังนั้นพวกระบบ AI ที่จำเป็นจะต้องสั่งการด้วยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน ถ้าจะให้สั่งแล้วสามารถทำงานได้วิต่อวินาทีเลย จะต้องบอกเลยว่าจำเป็นจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมาก เพื่อที่จะได้สั่งแล้วให้มันทำตามอย่างทันท่วงที สะดวกสบาย เราอยู่ในยุคที่สามารถใช้ทุกอย่างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แล้วเพียงแค่คุณจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสั่งงานได้อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เราสามารถสั่งงานได้ง่ายๆโดยมีแค่อุปกรณ์มือถือแค่ 1 เครื่องสมมุติว่าคุณหิวข้าว คุณก็สามารถที่จะโทรสั่งเพื่อให้เขานำเข้ามาส่งได้เช่นเดียวกัน งั้นต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆ เราอยู่ในยุคที่การใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่หลาย…

Continue Readingระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันดีอย่างไร

การตลาดและโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทุกวันนี้เขาบอกเลยว่าการตลาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญด้วยเทคโนโลยี จึงทำให้โลกออนไลน์นั้นเป็นอีกโลกเสมือนที่ทุกคนสามารถเข้ามา และมีพื้นที่ของตัวเองและก็สามารถไปยังสถานที่ต่างๆได้ และที่สำคัญบนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นโลก ที่เปิดกว้างให้สามารถทำได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง รวมถึงการทำธุรกิจทุกวันนี้ธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการตลาดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ ทุกวันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆ การตลาดจะเป็นสิ่งที่ยกระดับธุรกิจ อย่างที่เรารู้กันดีว่าการตลาดนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตและไปแข่งขันกับธุรกิจของเจ้าอื่นได้ แต่สิ่งที่สำคัญก่อนที่มันจะเติบโตขึ้นได้นั้นอายุออนไลน์ การแข่งขันมันสูงมากเชื่อได้เลยว่าหลายคนคงเคยคิดว่า จะทำการตลาดแต่จะทำอย่างไรซึ่งในบางครั้งอาจจะมีการทำรูปแบบนี้เยอะมากเกินไปแล้ว ดังนั้นเราจะได้ไม่เสียเงินทุนในการลงทุนในการทำการตลาด และการตลาดมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณนั้นยกระดับขึ้นและจะต้องไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน คุณต้องตั้งเป้าหมาย เป้าหมายก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจดังนั้นการจะทำอะไร คุณก็ต้องย้ำเตือนตัวคุณเองตลอดว่าคุณกำลังทำอะไรและทำเพื่ออะไร และเป้าหมายของคุณมันคืออะไรต้องตั้งทุกอย่างให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทำให้เรานั้นสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่เสียเวลา เราจะได้มาโฟกัสกับสิ่งที่เราควรที่จะทำก่อนและก็ไม่ต้องไปเสียเงินกับการสร้างอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์การมีเป้าหมาย มันจะทำให้คุณนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน กลุ่มลูกค้า ต่อให้สินค้าคุณจะดีจะมากจะน้อยเพียงใดอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการจะทำการตลาดด้วยเพราะถ้าต่อให้ของคุณจะดีมากขนาดไหน แต่ถ้าคุณไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของคุณก็ไม่มีใครที่จะมาสนใจในสินค้าของคุณ และก็ไม่มีใครซื้อสินค้าของคุณอย่างแน่นอนดังนั้นคุณจะต้องรู้…

Continue Readingการตลาดและโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ