นำเทคโนโลยีสู่การตลาดแบบ Data-Driven Marketing

  • Post author:
  • Post category:Blog

เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับการ นำเทคโนโลยีสู่การตลาด และวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบ Data-Driven Marketing เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีก่อน วันนี้เราจะมาทำในการเปลี่ยนข้อมูลหรือการอินไซด์ข้อมูล การหาประวัติหรือตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าต่างๆในการประกอบธุรกิจของเขา ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในอนาคตที่สามารถสร้างประโยชน์ในการขายสินค้ามากมาย และมันเป็นกลยุทธ์อะไรบ้างเราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ นำเทคโนโลยีสู่การตลาด การสร้างข้อมูลประสบการณ์ของลูกค้า วิธีนี้กำลังเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าเราให้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการที่เราดึงดูดลูกค้ามาให้เป็นลูกค้าสินค้าของเรา เนื่องจากเราใช้ข้อมูลในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอายุ เพศ รายได้ การศึกษารวมไปถึงความน่าสนใจของลูกค้า การเก็บประวัติการซื้อขายต่างๆบนโลกออนไลน์ ไม่เว้นแต่การทำกิจกรรม ที่เราจะต้องได้ข้อมูลของลูกค้ามาอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตในการขายสินค้าของเราและเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าในการขายสินค้าในอนาคต การเชื่อมต่อหลายช่องทาง แน่นอนว่าเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการดูแลระบบและปรับปรุงระบบให้เข้ากับลูกค้า เป็นการเชื่อมต่อเรากับลูกค้าให้สามารถติดต่อกันได้แบบการเข้าถึงที่เรียกกันว่า Data-Driven Marketing มันจะทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าของเราและเราเข้าใจลูกค้าจะต้องการอะไร แล้วจะทำให้เราเกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย…

Continue Readingนำเทคโนโลยีสู่การตลาดแบบ Data-Driven Marketing

มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามการตลาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆ จากที่ผ่านมาเรามีการทำการตลาดทางด้านออนไลน์มากขึ้นเรียกว่าดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นการทำการตลาดผ่านแพล็ตฟอร์มดิจิตัลทั้งหลาย  แต่ในขณะนี้การตลาดออนไลน์มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็น มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี หรือเรียกสั้นๆว่ามาร์เทค ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นจากเดิม นักการตลาดจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่และต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติม ไม่ใช่เพียงการแนะนำวิธีการและกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีและการนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ได้นั่นเอง ซึ่งมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนั้นเป็นการรวมกันของการตลาด เทคโนโลยี และข้อมูล  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเร่งความเร็วในการตอบสนองของผู้บริโภคและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการได้ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีมีรายละเอียดอย่างไรและสามารถช่วยแบรนด์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้างตามเรามาดูกันเลย มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี ครอบคลุมเรื่องของธุรกิจและการขายอย่างไรบ้าง มาเทคนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางด้านการตลาด จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงการทำธุรกิจ ไปสู่การสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่ถูกนำมาใช้นั้นก็เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจก็คือเรื่องของโฆษณาและจัดทำโปรโมชั่น รูปแบบของการทำโฆษณาจะหลากหลายมากกว่าในอดีต เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลายช่องทางมาก นอกจากนี้ยังต้อง create คอนเทนท์ที่สามารถให้คุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จึงจะสร้างความน่าสนใจและประทับใจให้กับลูกค้าได้  สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และโซเชียลต่างๆนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากการติดต่อสื่อสารไปสู่ลูกค้าแล้วเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างมาก โดยสามารถจัดการในเรื่องของข้อมูลที่มีมากขึ้นจากในอดีตได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้น อาชีพใหม่ในอนาคต มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์ ในส่วนของนักการตลาดในอนาคตนั้นนอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคและกลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาดแล้ว ยังต้องมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตามที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในอนาคตอาจมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง โดยผู้ที่จะมาทำตำแหน่งนี้ได้นอกจากความรู้ในส่วนสำคัญอย่างเรื่องของการตลาดและเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวหรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สามารถอธิบายให้เข้าใจตรงกันกับคนในองค์กรและเวลาสื่อสารกับลูกค้าได้  ซึ่งงานนี้เสมือนเป็นการควบรวมของแผนกมาร์เก็ตติ้งและแผนกไอทีเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่านั่นคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และต้องมีแพสชันในการสร้างจินตนาการด้านการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถนำเสนอได้อย่างแตกต่างและน่าสนใจบนแพล็ตฟอร์มดิจิตัลต่างๆนั่นเอง

Continue Readingมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

การตลาดออนไลน์ จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

  • Post author:
  • Post category:Blog

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในปัจจุบันนั้นคนเริ่มใช้วิธีการโฆษณาสินค้าในโลกออนไลน์กันมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ควรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในการตลาดการทำธุรกิจต่างๆในออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่นหรือกระทั่งผู้ใหญ่ถ้ามาใช้ตลาดในโลกออนไลน์กันมากขึ้น การตลาดออนไลน์ ในปัจจุบันสามารถโฆษณาสินค้าของคุณได้ผ่านทาง platform ต่างๆมากมาย  น่าจะเป็นพวก Facebook Twitter YouTube Instagram  คุณสามารถโปรโมทสินค้าคุณได้อย่างง่ายดายจาก platform มากมายในอินเทอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ สามารถทำได้ 24 ชั่วโมง คุณสามารถโปรโมทสินค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งมันให้ความสะดวกอย่างมาก ถือว่าเป็นข้อดีที่สำคัญเลยสำหรับการทำตลาดออนไลน์ แค่ทำให้ความสามารถเข้าถึงสินค้าคุณได้อย่างง่ายดาย แล้วคุณนั้นไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านถือว่าสะดวกสบายมากการทำตลาดออนไลน์ที่มีคนโปรโมทสินค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมายระบบมันจัดการมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วสำหรับการโปรโมทสินค้าในโลกออนไลน์ ประหยัดงบประมาณในการลงทุน…

Continue Readingการตลาดออนไลน์ จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

เน็ตบ้านมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

เน็ตบ้านมีเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก ปัจจุบันนั้นมีเน็ตบ้านที่ให้ผ่านทาง adsl หรือจะเป็นเน็ตสายเคเบิล หรือจะเป็นเน็ตในการผ่านทาง WiFi และปัจจุบันนี้มีเน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีความแรงสูงมากคือเน็ตไฟเบอร์ กำลังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ต้องบอกเลยว่าเน็ตในสมัยก่อนนั้นที่เริ่มแรกมีความเร็วอยู่ที่ 56k เป็นยุคที่ใช้โมเดมที่ใช้การต่อแบบสายโทรศัพท์ เน็ตบ้านมีเทคโนโลยี adsl โดยเมื่อก่อนเน็ตบ้านใช้ adsl โดยที่มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 1 MB โดยมีผู้พัฒนาให้บริการหลายเจ้า ต้องบอกเลยว่าเกิดการแข่งขันจึงทำให้ผู้บริโภคนั้นมีเน็ตใช้ดีๆ แต่ก็ยังใช้ในการใช้สายโทรศัพท์เป็นการต่อและยังต้องใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านไปพร้อมด้วย แล้วมาหลังๆเริ่มมีการพัฒนาเป็นแบบ WiFi เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในตลาดมากที่สุดที่มาพร้อมกับโมเด็มและ Wifi เน็ตแบบไม่ต้องต่อสาย เป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบทางอากาศคล้ายๆเหมือนกับเทคโนโลยี WiFi เหมือนกันแต่สามารถส่งได้ไกลกว่า แต่การปล่อยอินเตอร์เน็ตแบบนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่แออัดจนเกินไปไม่มืดทึบ อยู่ในบริเวณที่โล่งๆ…

Continue Readingเน็ตบ้านมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง