เทคโนโลยี 5จี

เทคโนโลยี 5จี

เทคโนโลยี 5จี เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่ต้องบอกเลยว่ามีความเสถียร และมีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งความสำคัญของมันก็คือสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมันก็สามารถนำไปใช้ในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของมันเอง และจะได้เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีอีกด้วย และมันก็สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้ในหลายๆประเภท ดังนั้นขอบอกเลยว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มันได้เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว เราก็เชื่อได้เลยว่าในวันข้างหน้าการใช้ชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเรียกง่ายๆว่าโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี มันเป็นโลกที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเอามากๆ ถ้าเทคโนโลยีนี้ได้เข้ามาเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบอื่นได้อีกมากมายเลยทีเดียว

ก่อนเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาถึง

ในบ้านเราก็มีสมัยก่อนตั้งแต่ 2G แล้วก็มีการพัฒนาจนมาเป็น 3G ซึ่งมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆมีการยกระดับจากมาตรฐานเดิม พัฒนาจนสามารถอัพเกรดติดตั้งเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมากกว่าเดิมดังนั้นจึงทำให้มันครอบคลุมทั้งประเทศ แล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเอามากๆในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมก็ตาม ทุกวันนี้เราจะรู้จักกันกับระบบอินเทอร์เน็ตก็คือสาย Fiber Optic ที่มันมีความเร็วสูงมันสามารถเป็นสื่อที่สามารถนำเสียงและข้อมูลมาได้อย่างรวดเร็ว มันเป็นตัวนำอินเทอร์เน็ตตามบ้านแต่ต้องบอกก่อนว่าเราก็อยู่ในยุคที่ใช้โทรศัพท์มือถือและมี 4G แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะมีความเร็วมากพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนั้นยุคนี้มันเป็นยุคก่อนที่เราจะได้รับการพัฒนา จึงทำให้มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีกันสูงมากในยุคนี้ 

4G มันเป็นเทคโนโลยีที่ยังมีข้อจำกัด

สำหรับเทคโนโลยี 4G มันก็คือ LTE ซึ่งมันเป็นรูปแบบของการพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลายปี แล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลาย แต่ด้วยตัวมันยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ ซึ่งในบางครั้งการรับส่งข้อมูลมันก็ยังไม่ได้เสถียรมาก แล้วทุกวันนี้มันก็ใช้ความสามารถในการพัฒนาจนทำให้ความเร็วของเทคโนโลยีมีมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอและได้มีการพัฒนาไปจนถึง 5g ซึ่งมันทำให้ข้อจำกัดต่างๆของ 4G นั้นหายไปซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และถ้ามันได้มีโอกาสเข้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และก็การรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถนำไปต่อยอดในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรืองานอุตสาหกรรมยกตัวอย่าง เช่นทุกวันนี้การรับส่งข้อมูลมันยังไม่เพียงพอซึ่งมันยังเป็นข้อจำกัดของระบบ 4G ดังนั้นถ้าการรับส่งข้อมูลไวมากขึ้นกว่าเดิม จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปต่อยอดยกตัวอย่างเช่นการใช้รถไร้คนขับก็คือใช้ระบบ AI เป็นต้น 

เป็นเทคโนโลยีที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไข

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีจึงทำให้วัตถุประสงค์ของมันนั้นสามารถใช้ได้มากกว่าการสื่อสารดังนั้นต้องบอกเลยว่าการสื่อสารนั้นมันก็ใช้เฉพาะบุคคลแต่ถ้ามันสามารถใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจคมนาคมธุรกิจสังคมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแบบไร้สายดังนั้นถ้ามีคนเปลี่ยนมาใช้ 5g แล้วแล้วก็จะทำให้บทบาทของมันนั้นดีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายเอามากๆ 

  • ส่งข้อมูลได้สูงสุดเพิ่มขึ้น 20 เท่า
  • ความหน่วงในระบบลดลง 10 เท่า
  • ความหนาแน่นในการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น 10 เท่า
  • ประสิทธิภาพของโคลงขายเพิ่มขึ้น 100 เท่า
  • การส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น 100 เท่า
  • ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่เพิ่มขึ้น 3 เท่า
  • ส่งข้อมูลที่ผู้ใช้จะได้รับเพิ่มขึ้น 10 เท่า
  • รับส่งข้อมูลขณะเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

มาตรฐานของเทคโนโลยี 5g

เพื่อการใช้งานที่หลากหลายเพื่อจะเป็นตัวช่วย ในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วระดับกิกะบิตต่อวินาที ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีและรวดเร็วมากๆทุกวันนี้มีการพัฒนา เพื่อให้มันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและการส่งรับที่เร็วระดับนี้ มันยังเป็นตัวที่ช่วยทำให้การส่งข้อมูลมีความเสถียรขึ้นกว่าเดิม รวมถึงแม้แต่จะมีคนใช้เป็นจำนวนมากในพื้นที่เดียวกันมันก็ยังสามารถทำงานได้อย่างดี แล้วต้องบอกเลยว่าในอนาคตอันใกล้มันนี้มันจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างแน่นอน และรูปแบบของมันจะใช้คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นดังนั้นจึงทำให้ความสามารถของมันนั้นน่าสนใจ และมีความกว้างสามารถใช้ได้แม้จะอยู่ไกลเสาสัญญาณ