You are currently viewing มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี การตลาดยุคอนาคต

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามการตลาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆ อ้างอิงจากก www.affinityeventsolutions.com ที่ผ่านมาเรามีการทำการตลาดทางด้านออนไลน์มากขึ้นเรียกว่าดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นการทำการตลาดผ่านแพล็ตฟอร์มดิจิตัลทั้งหลาย   แต่ในขณะนี้การตลาดออนไลน์มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็น มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี หรือเรียกสั้นๆว่ามาร์เทค ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นจากเดิม นักการตลาดจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่และต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติม ไม่ใช่เพียงการแนะนำวิธีการและกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีและการนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ได้นั่นเอง ซึ่งมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนั้นเป็นการรวมกันของการตลาด เทคโนโลยี และข้อมูล  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเร่งความเร็วในการตอบสนองของผู้บริโภคและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการได้ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีมีรายละเอียดอย่างไรและสามารถช่วยแบรนด์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้างตามเรามาดูกันเลย

มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยี ครอบคลุมเรื่องของธุรกิจและการขายอย่างไรบ้าง

มาเทคนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางด้านการตลาด จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงการทำธุรกิจ ไปสู่การสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่ถูกนำมาใช้นั้นก็เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจก็คือเรื่องของโฆษณาและจัดทำโปรโมชั่น รูปแบบของการทำโฆษณาจะหลากหลายมากกว่าในอดีต เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลายช่องทางมาก นอกจากนี้ยังต้อง create คอนเทนท์ที่สามารถให้คุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จึงจะสร้างความน่าสนใจและประทับใจให้กับลูกค้าได้ เช่น ufabet1688  สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และโซเชียลต่างๆนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากการติดต่อสื่อสารไปสู่ลูกค้าแล้วเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างมาก โดยสามารถจัดการในเรื่องของข้อมูลที่มีมากขึ้นจากในอดีตได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้น

อาชีพใหม่ในอนาคต มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์

ในส่วนของนักการตลาดในอนาคตนั้นนอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคและกลยุทธ์เกี่ยวกับการตลาดแล้ว ยังต้องมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตามที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในอนาคตอาจมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลจิสท์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง โดยผู้ที่จะมาทำตำแหน่งนี้ได้นอกจากความรู้ในส่วนสำคัญอย่างเรื่องของการตลาดและเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวหรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สามารถอธิบายให้เข้าใจตรงกันกับคนในองค์กรและเวลาสื่อสารกับลูกค้าได้  ซึ่งงานนี้เสมือนเป็นการควบรวมของแผนกมาร์เก็ตติ้งและแผนกไอทีเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่านั่นคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และต้องมีแพสชันในการสร้างจินตนาการด้านการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถนำเสนอได้อย่างแตกต่างและน่าสนใจบนแพล็ตฟอร์มดิจิตัลต่างๆนั่นเอง